Vi anordnar graderingar för våra medlemmar två gånger per år. Maj och december står som riktmärke. Kravet för gradering är att man tränat minst 30 gånger under minst 3 månader och att man har all den kunskap som var enskild grad kräver. Det är din Sensei/Instruktör i klubben som avgör om du är kvalificerad för gradering. Det är Sensei Dragisa Tosovic som avgör om du är godkänd för att bära nästa grad. TFSKF Sweden tror och satsar på kvalitet och följer därför TFSKF:s riktlinjer för gradering. Att hasta igenom sina grader och att ha fokus på vilken färg man har på bältet är inte kvalitet. Vi månar om kunskap. Ta den tiden det tar och skynda långsamt! Ett svart bälte kan vem som helst köpa – men då räddar det aldrig dig vid ett eventuellt överfall eller vid en tävling.

För att deltaga i graderingen måste du som elev vara:

  • Medlem i Fudokan Karate Förening, Helsingborg.
  • Betalt din medlemskapsavgift.
  • Godkänd för gradering.
  • Betalt din graderingsavgift.

På graderingen skall du ta med dig:

  • Kvitto för betald graderingsavgift.

Graderingsavgifter:

  • Barn: 150kr
  • Ungdom/Vuxen: 250kr

Gradering 14 dec

Lördag 14 dec är det dags för gradering! Klockan 10.00 skall alla vara ombytta och klara.

Shihan Vojo Kraljevic 7 DAN Fudokan Shotokan Solna håller i graderingen.

Graderingen beräknas vara slut ca 12.00 och då är föräldrar och syskon välkomna för diplomutdelning.
Vi bjuder familj och vänner på pizza efteråt.
Då är det också sista träningen för denna termin.

Graderingsavgiften betalas in på Fudokan Bankgiro BG 657-4131.

Viktigt att man märker betalningen med vad det gäller!

Betalningen på 150kr/barn och 250kr/vuxen MÅSTE vara klubben tillhanda INNAN graderingen.

Vi från klubben önskar alla stort lycka till!

Är det något ni undrar över, är det bara att maila Ulrica på ulricastoltz@fudokankarate.se