Den 18 november är det tävling i Halmstad.
Ippon Karate Open på Halmstad Arena i Halmstad www.karateopen.com
Vill ni delta skickar ni anmälan till Dragisa via e-post! dragisa-steinadler@telia.com
De som vill får gärna, i egen regi, ställa upp i andra tävlingar. Dock måste tävlingsanmälning alltid göras till klubben via e-post. Detta för att vi ska veta att föräldrar tagit del av och godkänt deltagande.

Sista anmälan är den 5 november.
Tävlingsavgiften på 250 kr betalas in på Fudokan Bankgiro BG 657-4131
Märk betalningen med namn och vad inbetalning gäller, t ex Ulrica Stoltz, Tävling HBG.