Styrelsen kallar till årsmöte lördagen den 4 mars kl 10.00 i Bårslövs idrottshall.