Glöm inte graderingen på lördag.
10:00, kom i tid.