Gradering den 14 dec kl 10-13.30.

Shihan Vojo Kraljevic 7 DAN Fudokan Shotokan Solna håller i graderingen.

Vi bjuder familj och vänner på pizza efteråt.

Då är det också sista träningen för denna termin.

Graderingsavgiften betalas in på Fudokan Bankgiro BG 657-4131.

Viktigt att man märker betalningen med vad det gäller!

För att deltaga i graderingen måste du som elev vara:

  • Medlem i Fudokan Karate Förening, Helsingborg.
  • Betalt din medlemskapsavgift.
  • Godkänd för gradering.
  • Betalt din graderingsavgift.

Graderingsavgifter:

  • Barn: 150kr
  • Ungdom/Vuxen: 250kr

Klockan 10.00 skall alla vara ombytta och klara.
Betalningen på 150kr/barn och 250kr/vuxen MÅSTE vara klubben tillhanda INNAN graderingen.