På årsmötet i lördags (15/4) har vi röstat fram följande styrelse medlemmar:

Ordförande: Dragisa Tosovic
Vice ordförande: Kenneth Borg
Kassör: Jennie Borg
Sekreterare: Tina Weikel
Tre ledamöter: Aida Gacic, Mathias Jonsson & Dennis Lundgren
Revisorer:Malin Borg & Ingela Jönsson

Styrelsen