Torsdag 14 dec är det sista träningen inför graderingen på lördag den 16 dec kl 10.30. OSS!
Det är också sista träningen denna termin.
Terminen börjar igen när skolorna börjar i januari 2018.