Sensei Vojo kommer att hålla i träningar på lördag-söndag 28–29 januari denna vecka samt

lördag-söndag 25–26 mars. Det är de vanliga träningstiderna på lördag som gäller. Info om

träningstider för söndagarna ges på träningarna.