Vi anordnar graderingar för våra medlemmar två gånger per år. Maj och december står som riktmärke.
Krav för gradering:

 • 10-3 kyu tränat minst 30 gånger senaste 3 månaderna.
 • 3-1 kyu tränat minst 60 gånger senaste 6 månaderna.
 • 1 dan tränat minst 120 gånger senaste 12 månaderna.
 • Att man har all den kunskap som var enskild grad kräver.

Det är din Sensei/Instruktör i klubben som avgör om du är kvalificerad för gradering. Det är Sensei Peter Stoltz som avgör om du är godkänd för att bära nästa grad. TFSKF Sweden tror och satsar på kvalitet och följer därför TFSKF:s riktlinjer för gradering. Att hasta igenom sina grader och att ha fokus på vilken färg man har på bältet är inte kvalitet. Vi månar om kunskap. Ta den tiden det tar och skynda långsamt! Ett svart bälte kan vem som helst köpa – men då räddar det aldrig dig vid ett eventuellt överfall eller vid en tävling.

För att deltaga i graderingen måste du som elev vara:

 • Medlem i Fudokan Karate Förening, Helsingborg.
 • Betalt din medlemskapsavgift.
 • Godkänd för gradering.
 • Betalt din graderingsavgift, betalas in på Fudokan Bankgiro BG 657-4131.
  Viktigt! Märk betalning med För -Efternamn och Gradering

På graderingen skall du ta med dig:

 • Kvitto för betald graderingsavgift.

Graderingsavgifter:

 • Barn: 150kr
 • Ungdom/Vuxen: 250kr

Under graderingen är publik inte tillåtet mer än eleverna som graderas. Detta för att minska nervositet för den enskilde eleven. Föräldrar och anhöriga är välkomna efteråt.

Vi från klubben önskar alla stort lycka till!

Är det något ni undrar över, är det bara att maila Ulrica på ulricastoltz@fudokankarate.se