Vår styrelse:

Ordförande Peter Stoltz

Vice ordförande Richard Tapper

Kassör Tomo Petrovic-Svalin

Sekreterare Ulrica Stoltz

Ledamot Dragisa Tosovic

Ledamot Louise Håkansson

Suppleant Pernilla Gustavsson

Revisor Ann-Sofie Johnsson

Valberedningen Håkan Pengel och Mirjana Svalin-Petrovic

Undrar ni något så tveka inte att kontakta oss!