Nästa gradering

Torsdag 25 maj kl 10-13 i Bårslövs idrottshall.

Graderingen startar kl. 10, så alla som ska gradera sig ska vara ombytta innan kl. 10. Räkna med att graderingen varar till kl 13.
Det är bara eleverna som ska graderas som får lov att vara inne i dojon. Föräldrar och syskon får vänta utanför eller hemma under tiden.

Graderingsavgiften är 150kr och ska vara betald innan den 25 maj. Inbetalning görs på bankgiro 657-4131.
Ange barnets namn samt vad inbetalningen gäller.
Efter graderingen bjuder klubben de elever som deltagit på graderingen på pizza.

Lycka till!