Kostnadsfri träning under inskrivningsveckorna! Inskrivning av nybörjare barn och ungdomar från 7 år, med början den 14 januari. Vecka 3, 4 och vecka 5.

Måndagar kl 19-20, Lördagar kl 10.30-11.30

Välkomna att prova på!